מדיניות ביטולים / החזרות

 1. אנו שמחים שאהבתם ובחרתם להזמין ממוצרינו באתר gaellelevycosmetics.com
 2. אם קיבלתם את המשלוח ויש בעיה כל שהיא עם המוצר מוזמנים לפנות אלנו:

דוא"ל – Gaellel03@gmail.com

טלפון - 054-9813355

כתובת למשלוח דואר – המלכים 42, רמת השרון.

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ״א-1981 (להלן: "החוק").
 2. ביטול הזמנה ע"י מזמין (משתמש; לקוח), לפני מועד מסירת המוצרים לחזקתו, יעשה לאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת. עם ביטול המוצר יחוייב הלקוח בסך של 5% (חמישה אחוזים) מערך המוצר או ב–100 ₪ (מאה שקלים חדשים), הנמוך מבינהם, ותשלום נוסף במידה ונעשה בכרטיס חיוב ו/או שיקים בגין דמי מסלקה לביטול עסקת אשראי/שיקים ו/או הודעה לבנק ו/או החזרת שיק וכיוצ"ב, ע"פ דמי הסליקה ודמי הטיפול שנגבו ע"י חב' האשראי/הסולק/הבנק בפועל.
 3. ביטול ההזמנה, לאחר מסירת המוצרים במשרדי החברה, תתאפשר תוך 14 (ארבעה עשר) ימים בלבד מקבלתם ע"י המזמין ולאחר קבלת הודעת המזמין בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בטובין פסידים, בהזמנה מיוחדת, בהתאמה אישית או שניתנה למשתמש גישה לתכנים הכלולים במוצרים, ובכפוף לכך שהמוצרים תקינים, באריזתם המקורית, לא נעשתה כל פעולת הרכבה או חיבור לחשמל בבית הלקוח, והם מצויים במקום אליו סופקו בלבד. 
 4. עם קבלת ההודעה, המזמין יאפשר לנציגנו לבחון את תקינות המוצרים, ובמידה ויימצא כי נעשה במוצרים שימוש ו/או המוצרים נפגמו בדרך כלשהי ו/או אינם באריזותיהם המקוריות – לא תתאפשר למזמין ביטול העסקה והחזרת המוצרים לידי החברה. 
 5. עם ביטול המוצרים יחוייב המזמין בדמי ביטול כאמור לעיל. למען הסר ספק, החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בקבלת החלטה בעניין מצב המוצרים שהוחזרו.
 6. בכל מקרה של החזרת המוצרים לחברה יחוייב המזמין בנוסף, בגין עלויות הובלת המוצרים, בכפוף לחוק.
 7. לא יינתן זיכוי, לרבות כספי, בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. החזר כספי יתאפשר בתוך שני ימי עסקים ממועד הרכישה.
 8. ביטול ההזמנה/עסקה יעשה כנגד הצגת מסמכי הזמנה מקוריים בלבד ובאמצעי הקשר אשר שימשו לביצועה, בכפוף להוראות החברה.
 9. כל זיכוי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי/הסולק/הבנק.
 10. הזיכוי יתבצע לאחר בדיקת המוצר, בטווח שלא יעלה על 30 (שלושים) ימי עסקים מיום החזרתו אלינו. לתחילת תהליך הביטול לחצו כאן (קישור)
 11. לא יהיה ניתן לעשות שימוש בזיכוי כספי לטיפולים שהחברה מציעה.
 12. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריטים שלא יימצאו במחסן – יזוכה המזמין באופן מיידי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי, אלא אם בחר המזמין להמתין למועד אספקה חדש או ביקש לרכוש מוצר חלופי באותו סכום, במקרה של הפרשי מחיר יבוצע חיוב/זיכוי בהתאם.
 13. החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, וזאת אף במקרה בו נשלחה הודעה על כך למזמין. התקשרות שבוטלה לא תזכה את הלקוח בכל סעד שהוא ולא יהיו למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, גם במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצרים, לרבות מחיר המוצרים או תיאורם, ואשר על בסיסם נערכה ההזמנה.
 14. בכפוף לאמור לעיל ולהלן, מזמין רשאי להחליף את המוצר שהזמין באתר במוצר/ים אחר/ים או לבקש עבורו זיכוי לאתר תוך 14 (ארבע עשר) ימים מיום קבלת המוצר על ידי המזמין.
 15. החזרת המוצר תתאפשר כל עוד המוצר הוחזר תקין, מבלי שנעשה בו שימוש, כשהוא שלם באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית ובתנאי שצורפה למוצר חשבונית קנייה מקורית או פתק החלפה. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו (אם מדובר במארז/סט).
 16. מובהר, כי ניתן לבצע החזרה או החלפה אך ורק על מוצרים שנרכשו באתר.
 17. אין במדיניות החלפת/החזרת המוצרים של הספק כדי לגרוע מהוראות הדין. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמינים לביטול עסקה, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. ראו להלן פרטים בעניין ביטול עסקה.

* מדיניות זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.