הצהרת נגישות


gaellelevycosmetics.com

גאל לוי קוסמטיקה בע"מ ח.פ. 516294998 ("חברה")

תאריך עדכון: 

מבוא

החברה רואה חשיבות רבה בהנגשת תוכן אתר האינטרנט שלה באופן שוויוני לכל חלקי האוכלוסייה ובכלל זה, עבור אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998 (להלן: "החוק"), ולתקנות שהותקנו מכוחו, ביצענו סקירה מקיפה של כל יחידות השירות. כל זאת במטרה להעניק חוויית שירות העונה לדרישותיהם הייחודיות של לקוחותיה וכן במטרה להפוך את האתר לידידותי ונוח לשימוש ככל האפשר. חברה משקיעה מאמץ ומשאבים על מנת לספק ללקוחותיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי.


נגישות האתר

האתר משתמש בשירותי תוכנת הנגשה של חברת "________" אשר מופעלת באמצעות שרת הנגשה ייעודי, המאפשרת לאתר לעמוד בהוראות התקן הישראלי _____ ולמסמך הקווים המנחים של קונסורציום הרשת הכלל עולמית _______ברמת נגישות ___, ובהתאם להתאמות המפורטות להלן.


התאמות שבוצעו באתר

תפריט הנגישות באתר נמצא בתחתית העמוד בצדו השמאלי והוא מסומן בסמל הנגישות הבינלאומי       בצבע השחור. 

התפריט המונגש מאפשר את ההתאמות הבאות:

  • הגדלת והקטנת גופן האתר ל-_ גדלים שונים

  • שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

  • שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

  • התאמת אתר לעיוורי צבעים

  • שינוי הגופן לקריא יותר

  • הגדלת התצוגה עד 200%

  • הדגשת קישורים באתר


נגישות דפדפנים 


אנו תומכים בכל הדפדפנים למעט  _EXPLORER  6_ (כלומר גרסאות __7__ ומעלה וגם GOOGLE CHROME, EDGE)


הבהרה

חרף מאמצי חברה לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן שיתגלו דפים באתר שטרם בוצעו עבורם התאמות נגישות, או שטרם נמצא להם הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים בכל העת במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש נוח ושוויוני באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלות.